Oral history

 

Az 1989-es események huszadik évfordulója alkalmából a temesvári Integratio Alapítvány pályázatot hirdetett Temes, Arad és Hunyad megyei középiskolás diákok számára.oral history poszter

Az 1989-es romániai forradalom a mai napig aktuális történelmi, szociális és morális kérdéseket, problémákat vet fel az itt élők, s ezen belül a romániai magyarság számára. A Forradalmi történetek – 1989 a családi emlékezetben program segítségével Alapítványunk a mai középiskolások figyelmét kívánja felhívni azokra a történelmi pillanatokra, melyeknek személyesen nem lehettek tanúi, de melyek nagyon is meghatározóak voltak jelenü(n)kre nézve. A program célja emellett az volt, hogy kritikai gondolkozásra ösztönözze a fiatalokat a forradalmi eseményekkel és a rendszerváltással kapcsolatban, illetve hogy a történelmi kutatás egy sajátos módja, az oral history felé irányítsa a diákok érdeklődését.

A pályázatra jelentkező középiskolások feladata az volt, hogy rögzítsék azokat a történeteket, melyek családjuk vagy ismerőseik körében élnek az 1989-es eseményekkel kapcsolatban (a pályamunka alapját egy vagy több narratíva is képezheti), majd dolgozzák fel az illető történetet/történeteket publicisztikai (interjú) vagy szépirodalmi (rövidpróza) formában.

A verseny keretén belül több rendezvény megszervezésére is sor került. 2009. október 19.-én dr. T. Szabó Levente, elismert irodalomtörténész és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem tanár tartott előadást, A szó veszélyes fegyver? A szóbeliség használatai az irodalmi- és társadalomtörténeti kutatásokban című címmel. Az előadás elsősorban módszertani beavatásként került megszervezésre, azonban emellett egy sajátos látásmódot is átadott a múltról, mégpedig az irodalom prizmáján keresztüli szemléletről.

A program záró-rendezvényére 2009. november 13-án került sor, a Bartók Béla Elméleti Líceumban. Itt került sor az eredmények bemutatására és a zsűri értékelésére is. A pályázatra aradi és temesvári diákok jelentkeztek, a díjazottak értékes könyvutalványokat kaptak munkájuk elismeréséül. A szakértői zsűri legjobbnak Farkas Márta (Bartók Béla Elméleti Líceum, X.TT) pályázatát ítélte, őt követte Virginás Tar Ágnes (Bartók Béla Elméleti Líceum, IX.MI), aki a második helyet kapta meg. Két diák nyert harmadik helyezést: Csíki Tamás (Csiky Gergely Iskolacsoport, XI.D) és Dudás Péter (Bartók Béla Elméleti Líceum, XI.MI), hárman pedig dicséretben részesültek: Kis Balázs (Bartók Béla Elméleti Líceum, X.TT), Tiba Zoltán Tamás (Csiky Gergely Iskolacsoport, XI.D) és Balla Zoltán (Gerhardinum Római Katolikus Líceum, XI.B). A zárórendezvényen lehetőség nyílt az Integratio Alapítvány egyéb, a témához kapcsolódó programjainak bemutatására, valamint a Forradalmi Mozgó Múzeum megtekintésére is.

A program támogatói a Szülőföld Alap és Temesvár város tanácsa voltak.